Gizlilik Politikası

GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI
Sitemiz, çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir.
Üyelik veya Site içindeki çeşitli soru cevap form ve anketlerin doldurulması suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) Sitemiz tarafından işin doğası gereği toplanmaktadır.
Sitemiz bazı dönemlerde üyelere kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi değiştirilebilir ya da iletişim bölümünden ilete bilir.
Sitemiz üzerinden üye olarak onay alan, üyelerimiz tarafından mağazamıza elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, Üyelerimiz ile yaptığımız “Kullanıcı Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.
Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, Sitemiz, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.
Sitemiz, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Sitemiz tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Sitemiz üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Sitemiz ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.
Sitemiz, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE UYGULAMALAR
Sitemiz, web sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. Sitemiz, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Sitemize ait sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece Sitemizin kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.
İSTİSNAİ HALLER
Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Sitemiz, işbu “Gizlilik Politikası” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;
1.Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
2.Sitemizin kullanıcılarla akdettiği “Üyelik Sözleşmesi”‘nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
3.Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
4.Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.
MilletSoruyor.Com Yayın İlkelerimiz
MilletSoruyor.com, kadın veya erkek üyelerimizin hayata dair her konuda birbirlerine yardım etmek ve fikir alışverişinde bulunmak için bir araya geldiği; birçok farklı konuda soru, anket, sorulara ve anketlere cevap veren bir topluluk sitesidir.
İçeriklerimizin tamamı kullanıcılarımız tarafından oluşturulmakta ve yayınlanmakta olup, yayın ilkelerimize ve site sözleşmemize uygun olmayan, gerçekliği şüpheli, belirli bir zümreyi ya da kişiyi hedef gösteren, yasalara uygunluk teşkil etmeyen kullanıcı paylaşımlarına en kısa sürede müdahale edilmektedir. Benimsediğimiz yayın ilkeleri gereği, herkese her görüşe eşit mesafede olmak bizim prensiplerimiz arasındadır.
Gerçeklik İlkelerimiz
Sitemizde yer alan haber ve içeriklerin tamamı kullanıcılarımız tarafından oluşturulmakta ve yayınlanmakta olup topluluğu yanlış yönlendiren ve/veya eksik bilgi içeren şüpheli içerikler tarafımızca tespit edildiğinde düzenlenir veya kaldırılır. Doğruluğu ve tarafsızlığı konusunda şüphe duyduğumuz hiçbir içeriğin ana sayfamızda yer almaması prensibimizdir.
Üyelik ve Paylaşım İlkelerimiz
Yayın prensiplerimiz gereği, 18 yaş altı kullanıcılar sitemizde üyelik açamaz ve paylaşım yapamaz. Kullanıcılarımızın yaş konusundaki beyanları gerçek kabul edilir ve 18 yaş altı olduğu tespit edilen kişilerin üyeliği silinir.
Yasalar karşısında suç teşkil eden, suça özendiren, kişilik haklarını ihlal eden ve/veya yayınlanması halinde infial yaratacağını bildiğimiz içeriklere müdahale edilir ve tespiti halinde site sözleşmemize uygun şekilde hareket edilir.
Kullanıcılarımız tarafından oluşturulan içeriklerde hiç kimsenin; dini, ırkı, cinsiyeti, siyasi görüşü, sosyal statüsü, cinsel yönelimi ve inançları konusunda hedef alınmasına ve aşağılanmasına izin vermeyiz.
Özel hayatın gizliliğini ihlal eden her türlü kullanıcı içeriğinin tespiti için özenle çalışır, tespiti halinde site sözleşmemize uygun şekilde hareket ederiz.
Şiddeti ve zorbalığı özendirici içeriklerin kullanıcılarımız tarafından yayınlanmasını önlemek için gerekli hassasiyeti gösteririz.
Gerçek kişileri veya kurumları hedef alan, aşağılayan, iftira niteliği taşıyan içeriklere izin vermeyiz.
Yetkili makam ve mercilerden gelen talepleri yürürlükteki mevzuat çerçevesinde karşılar, hukuka ve site sözleşmemize uygunluğuna göre gerekli işlemleri uygularız.
Kişisel verilerinizin hukuka aykırı işlenmesi ihtimali oluşturabilecek her türlü kullanıcı içeriğinin tespiti için özenle çalışır, tespiti halinde site sözleşmemize uygun şekilde hareket ederiz.
Eşitlik İlkelerimiz
Kullanıcı içeriklerinin yayınlanmasında tarafsızlık ilkesine bağlı kalıp, kanaatlerin özgürce oluşumunun engellenmemesini hedefleriz. Kullanıcılarımızın oluşturduğu içeriklerin bu ilkeye ters düşmesi halinde, içerikleri düzenlemek konusunda gerekli hassasiyeti gösteririz.
Hiçbir dini, siyasi veya toplumsal görüşe daha yakın durmaz, kişisel görüş ve düşüncelerimizi kullanıcı içeriklerimizin incelenme sürecinden ayrı tutarız.
Pek çok farklı görüşe kucak açan, çok yönlü bakış açısına sahip ve objektif içeriklerin üretilmesini destekler; kullanıcılarımızdan her tür fikre saygılı olmalarını bekleriz.
SİTE KULLANIM ŞARTLARI
Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu ‘site kullanım şartları’nı dikkatlice okuyunuz.
“Milletsoruyor.com” sitesini kullanan Üyeler aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:
Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘site’) “Milletsoruyor.com” Sitesi tarafından işletilir. Sizler (‘Üyeler’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.
İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

 1. SORUMLULUKLAR
 2. Sitemiz, değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.
 3. Sitemiz, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
 4. Üyeler, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.
 5. Üyeler, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Milletsoruyor.com’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.
 6. Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.
 7. Yorum yazarken yazılan yorum içeriğinde kişilerin (üye)lerin bir birlerlerine hakaret,küfür,argo kelimeler,siyasi sözler, sözlü yazılı saldırı,cinsel yönden sözler vs. Yorumlar Yasaktır. Eğerki böyle bir durum tespit edilirse o üyelikler silinir.
  2.TANIMLAR:
 8. Kullanıcı: Üyelikleri olmamasına rağmen Milletsoruyor.com’a herhangi bir yolla erişen ya da Milletsoruyor.com’u ziyaret eden tüm kişiler “Kullanıcı” olarak anılacaktır.
 9. Üyelik: İşbu Üyelik Sözleşmesini açık iradesiyle onaylayarak Milletsoruyor.com üzerinde yeni üyelik oluşturan ya da sağlanan bağlantılar vasıtasıyla diğer sosyal medya siteleri üzerinden ya da ilgili olabilecek her türden bağlantı yoluyla Milletsoruyor.com’a kayıt olan ve Milletsoruyor.com’da sadece Üyelerce yapılabilecek olan işlemleri gerçekleştirebilme hakkı elde eden kişiler “Üye” olarak anılacaktır.
 10. İçerikler: Milletsoruyor.com’dan erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, resim, video, rakam benzeri görsel-işitsel imge icon, gif vs işaretler ile diğer türdeki bilgilerin bütünü.
 11. İçerik Sağlayıcı: MilletSoruyor.com dâhilindeki içerikleri yükleyen ya da sunan Üye olsun ya da olmasın kişi, kurum ve kuruluşlar. Yönetimin İçerik Sağlayıcılar’ın içeriklerinden dolayı hukuki ya da cezai hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır
 12. Yorumlar: Üyelerin kendi arasında yazdıkları soru,cevap,anket paylaşımlarına verilen etkileşimdir.
 13. Hizmet: Milletsoruyor.com sadece Üyeler arasındaki iletişimi sağlamak için kurulmuştur. Hizmetin çerçevesi sadece sunulan bu platform altyapısının varlığı ve devamından ibarettir. Milletsoruyor.com üzerinde yayınlanan sorular ya da cevaplar dolayısıyla Üyelerin kendi aralarında gerçekleştirdikleri iletişimlerde ve ilettikleri içeriklerde Milletsoruyor.com’un herhangi bir müdahalesi veya hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.
 14. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
 15. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
 16. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.
 17. GİZLİ BİLGİLER
 18. Site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.
 19. Üyeler, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.
 20. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
 21. KAYIT VE GÜVENLİK
 22. Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.
 23. Üye, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Milletsoruyor.com sorumlu tutulamaz.
 24. SÖZLEŞMEDE YAPILAÇAK DEĞİŞİKLER
  Milletsoruyor.com dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.