SİTE KULLANIM ŞARTLARI
Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu ‘site kullanım şartları’nı dikkatlice okuyunuz.
“Milletsoruyor.com” sitesini kullanan Üyeler aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:
Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘site’) “Milletsoruyor.com” Sitesi tarafından işletilir. Sizler (‘Üyeler’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.
İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

 1. SORUMLULUKLAR
 2. Sitemiz, değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.
 3. Sitemiz, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
 4. Üyeler, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.
 5. Üyeler, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Milletsoruyor.com’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.
 6. Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.
 7. Yorum yazarken yazılan yorum içeriğinde kişilerin (üye)lerin bir birlerlerine hakaret,küfür,argo kelimeler,siyasi sözler, sözlü yazılı saldırı,cinsel yönden sözler vs. Yorumlar Yasaktır. Eğerki böyle bir durum tespit edilirse o üyelikler silinir.
  2.TANIMLAR:
 8. Kullanıcı: Üyelikleri olmamasına rağmen Milletsoruyor.com’a herhangi bir yolla erişen ya da Milletsoruyor.com’u ziyaret eden tüm kişiler “Kullanıcı” olarak anılacaktır.
 9. Üyelik: İşbu Üyelik Sözleşmesini açık iradesiyle onaylayarak Milletsoruyor.com üzerinde yeni üyelik oluşturan ya da sağlanan bağlantılar vasıtasıyla diğer sosyal medya siteleri üzerinden ya da ilgili olabilecek her türden bağlantı yoluyla Milletsoruyor.com’a kayıt olan ve Milletsoruyor.com’da sadece Üyelerce yapılabilecek olan işlemleri gerçekleştirebilme hakkı elde eden kişiler “Üye” olarak anılacaktır.
 10. İçerikler: Milletsoruyor.com’dan erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, resim, video, rakam benzeri görsel-işitsel imge icon, gif vs işaretler ile diğer türdeki bilgilerin bütünü.
 11. İçerik Sağlayıcı: MilletSoruyor.com dâhilindeki içerikleri yükleyen ya da sunan Üye olsun ya da olmasın kişi, kurum ve kuruluşlar. Yönetimin İçerik Sağlayıcılar’ın içeriklerinden dolayı hukuki ya da cezai hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır
 12. Yorumlar: Üyelerin kendi arasında yazdıkları soru,cevap,anket paylaşımlarına verilen etkileşimdir.
 13. Hizmet: Milletsoruyor.com sadece Üyeler arasındaki iletişimi sağlamak için kurulmuştur. Hizmetin çerçevesi sadece sunulan bu platform altyapısının varlığı ve devamından ibarettir. Milletsoruyor.com üzerinde yayınlanan sorular ya da cevaplar dolayısıyla Üyelerin kendi aralarında gerçekleştirdikleri iletişimlerde ve ilettikleri içeriklerde Milletsoruyor.com’un herhangi bir müdahalesi veya hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.
 14. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
 15. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
 16. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.
 17. GİZLİ BİLGİLER
 18. Site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.
 19. Üyeler, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.
 20. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
 21. KAYIT VE GÜVENLİK
 22. Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.
 23. Üye, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Milletsoruyor.com sorumlu tutulamaz.
 24. SÖZLEŞMEDE YAPILAÇAK DEĞİŞİKLER
  Milletsoruyor.com dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.